Home > Disclaimer


Algemene voorwaarden
Via deze website stelt Spread the Word informatie beschikbaar over de producten en diensten die Spread the Word via www.3dprintbedrijven.nl en www.3dprintwereld.nl aanbiedt. Wij besteden er de uiterste zorg aan om u als bezoeker voortdurend te voorzien van actuele, juiste en volledige informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Spread the Word en/of haar werkmaatschappijen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bezoeken van deze site of voor schade door een wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie, alsmede technische storingen. Ook geeft Spread the Word geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website beschikbaar zijn en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid. Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site berust bij Spread the Word. Onder Spread the Word verstaan wij hier de websites spreadtheWord.nl, www.3dprintbedrijven.nl en www.3dprintwereld.nl of het bedrijf Spread the Word.

Betaling en voorwaarden:
Links, banners en video's worden binnen 24 uur geplaatst nadat de factuur is voldaan. U ontvangt twee weken voor het eind van de afgesproken termijn per e-mail een herinnering voor verlenging. Het opzeggen van een plaatsing kan tot één week voor het eind van de afgsproken termijn. Een plaatsing verlengt automatisch met drie maanden per termijn.

Indien de debiteur niet aan haar betalingsverplichting voldoet, kan de incasso uit handen worden gegeven.

Intelectueel eigendom
Alle op www.3dprintbedrijven.nl en www.3dprintwereld.nl getoonde ontwerpen, banners en afbeeldingen zijn intelectueel eigendom van Spread the Word en haar opdrachtgevers.

Auteursrecht:
Grafische voorstellingen en teksten uit deze website mogen worden gebruikt voor publicatie in media. Bij publicatie van beeld of informatie dient de naam van de site www.3dprintbedrijven.nl te worden vermeld.

Klik hier om terug te gaan naar de hoofdpagina.